Global Passport Project

“Hộ Chiếu Toàn Cầu” (Global Passport) là một dự án được tổ chức bởi AIESEC – Tổ chức thanh niên toàn cầu, phi chính phủ và phi lợi nhuận dành cho sinh viên với hơn 86.000 thành viên trên 124 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dự án tập trung giải quyết các vấn đề về việc nâng cao khả năng Tiếng Anh của Sinh viên và Học sinh Việt Nam bằng cách tạo ra một môi trường học tập toàn cầu nơi các thành viên được trải nghiệm và tương tác với các Tình nguyện viên Quốc tế, qua đó giúp các bạn phát triển không chỉ kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh  mà còn các kĩ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, tranh luận… và khả năng lãnh đạo bản thân.

Advertisements