TỔNG QUAN DỰ ÁN: GLOBAL PASSPORT

I/ GIỚI THIỆU CHUNG “Hộ Chiếu Toàn Cầu” (Global Passport) là một dự án được tổ chức bởi AIESEC – Tổ chức thanh niên toàn cầu, phi chính phủ và phi lợi nhuận dành cho sinh viên với hơn 86.000 thành viên trên 124 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự án tập trung giải … More TỔNG QUAN DỰ ÁN: GLOBAL PASSPORT