SỰ KIỆN: VIETNAM YOUTH TO BUSINESS FORUM

I. Khái quát “Diễn đàn Giới trẻ với Doanh nghiệp” “Diễn đàn Giới trẻ với Doanh nghiệp” (Y2B) là sự kiện thường niên của tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC. Không những được tổ chức ở cấp độ toàn cầu với sự tham gia của thanh niên đến từ nhiều quốc gia và đại … More SỰ KIỆN: VIETNAM YOUTH TO BUSINESS FORUM