Youth Orientation Events (YOE) – Từ ước mơ đến sự lựa chọn

★ GIỚI THIỆU CHUNG “Định hướng người trẻ” – Youth Orientation Events (YOE) là chuỗi sự kiện định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên đang theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chuỗi sự kiện YOE được tổ chức bởi AIESEC – Tổ chức thanh niên toàn cầu, phi chính phủ … More Youth Orientation Events (YOE) – Từ ước mơ đến sự lựa chọn